Privacybeleid

Alle gegevens die worden verzameld via deze website, zullen strikt worden gebruikt voor de doeleinden die bij deze invoervelden vermeldt staan. Hiermee voldoet iPadkopen.com aan de privacywetgeving die wordt gehanteerd in Nederland.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens
De bescherming van de persoonsgegevens die via het internet worden verzameld is wettelijk geregeld via de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van de internetgebruiker te beschermen.

De Wbp stelt dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Verder stelt de wet dat het duidelijk moet zijn met welk doel u gegevens kunt achterlaten. Daarnaast mogen deze gegevens niet worden verstrekt aan derden, of langer bewaard dan noodzakelijk is.

Contact
Mocht u vragen hebben over het privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactpagina op deze website.